Samsjuklighet vid autismspektrumtillstånd och ADHD

12-13 november på Scandic Hotell i Mölndal

Länk till hotellet

Föreläsare: Anne Lundin och Camilla Johansson

09:00-16:00 båda dagarna.
Kostnad per person 2 950:- inklusive förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Av miljöhänsyn skrivs inga åhörarkopior ut. Deltagarmaterial finns att hämta i länken nedan. Denna länk är lösenordsskyddad. Lösenordet kommer att bifogas fakturan.

Senaste anmälningsdag är 6 september 2019. Anmälan är bindande. Platsen kan dock överlåtas till annan person.

Länk till anmälningsformulär

Länk till deltagarmaterial


Linköping

Mer information kommer


Örebro

Mer information kommer


Uppsala

Mer information kommer