Föreläsningar och utbildningar

Öppna Föreläsningar


2- dagars föreläsning om samsjuklighet vid autismspektrumtillstånd och ADHD

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar samtidigt.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har en kraftigt förhöjd risk att utveckla andra typer av psykisk ohälsa/sjukdom. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar ofta kognitivt annorlunda än personer utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detsamma gäller många personer med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Vid samsjuklighet i kombination med autism och ADHD är det viktigt att ta hänsyn till dessa kognitiva skillnader.

Innehåll


Psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar

Autismspektrumtillstånd

ADHD

Essence

Kognitiva funktionsvarianter

Samsjuklighet


Uppdragsutbildningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Quam kan erbjuda uppdragsutbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,

För mer information kontakta anne.lundin@quamutbildning.se


Samsjuklighet vid autismspektrumtillstånd och ADHD


Quam kan erbjuda uppdragsutbildningar om samsjuklighet vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

För mer information kontakta camilla.johansson@quamutbildning.se