Kategoriarkiv: Utbildningar och föreläsningar

2- dagars föreläsning om samsjuklighet vid autismspektrumtillstånd och ADHD


Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar samtidigt.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har en kraftigt förhöjd risk att utveckla andra typer av psykisk ohälsa/sjukdom. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar ofta kognitivt annorlunda än personer utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detsamma gäller många personer med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Vid samsjuklighet i kombination med autism och ADHD är det viktigt att ta hänsyn till dessa kognitiva skillnader.

Innehåll

Psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar

Autismspektrumtillstånd

ADHD

Essence

Kognitiva funktionsvarianter

Samsjuklighet

Länk till aktuella föreläsningar