Camilla Johansson

Jag har arbetat inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar sedan 2005. Jag har varit verksam som metodutvecklare och enhetschef under 15 år, främst inom områdena neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet.

Jag har jobbat med korttidsboende, lägerverksamhet, gruppbostäder och servicebostäder. De senaste fem åren har jag arbetat som enhetschef för bostäder med särskild service enligt SOL och boendestöd för personer med samsjuklighet.

Min utbildningsbakgrund är en beteendevetarexamen med inriktning mot psykologi samt autismspektrum.

Kontaktuppgifter
Camilla Johansson
Norra Hällesåkersvägen 149
43791 Lindome
camilla.johansson@quamutbildning.se
0736 220221