Anmälan till föreläsningen i Mölndal 12-13 november

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.