EssenceEssence står för Early Symtomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations och är ett paraplybegrepp som betonar den stora överlappningen mellan tillstånd som alltför ofta ses som klart avgränsade från varandra, t ex ADHD, autismspektrumtillstånd och språkstörning. Essence utgår från att samsjuklighet alltid förekommer men att det ena eller det andra tillståndet kan vara mest framträdande under olika tidsperioder.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *