Filmning av föreläsningar i Kungälv

Camilla förbereder en föreläsning om samsjuklighet.


Nu befinner vi oss i Kungälv för att filma föreläsningar som ska ingå i en omfattande webbutbildning om kognitiva funktioner vid samsjuklighet mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Utbildningen är beställd av Lunds kommun men kommer att finnas tillgänglig för andra intresserade från och med oktober 2020

Webbutbildning

På grund av covid-19 är de flesta föreläsningar inställda. Samtidigt kvarstår behovet av fortbildning.

Quam Utbildning håller därför på att utveckla en webbaserad utbildning inriktad på kognitiva funktioner och samsjuklighet mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar.

EssenceEssence står för Early Symtomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations och är ett paraplybegrepp som betonar den stora överlappningen mellan tillstånd som alltför ofta ses som klart avgränsade från varandra, t ex ADHD, autismspektrumtillstånd och språkstörning. Essence utgår från att samsjuklighet alltid förekommer men att det ena eller det andra tillståndet kan vara mest framträdande under olika tidsperioder.

2- dagars föreläsning om samsjuklighet vid autismspektrumtillstånd och ADHD


Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar samtidigt.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har en kraftigt förhöjd risk att utveckla andra typer av psykisk ohälsa/sjukdom. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar ofta kognitivt annorlunda än personer utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detsamma gäller många personer med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Vid samsjuklighet i kombination med autism och ADHD är det viktigt att ta hänsyn till dessa kognitiva skillnader.

Innehåll

Psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar

Autismspektrumtillstånd

ADHD

Essence

Kognitiva funktionsvarianter

Samsjuklighet

Länk till aktuella föreläsningar

Quam

Quam är ett samarbete mellan Camilla Johansson och Anne Lundin Neuropsykiatriutbildning AB.

Vi i upplever att det blir allt vanligare med en komplex problematik där en individ har flera samtidiga funktionsnedsättningar och svårigheter. Under namnet Quam föreläser vi, bland annat, om samsjuklighet vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar samtidigt.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har en kraftigt förhöjd risk att utveckla andra typer av psykisk ohälsa/sjukdom. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar ofta kognitivt annorlunda än personer utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detsamma gäller många personer med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Vid samsjuklighet i kombination med autism och ADHD är det viktigt att ta hänsyn till dessa kognitiva skillnader.